Gymnázium

Gymnázium je škola s všeobecným zaměřením, leží v širším centru města a poskytuje denní studium. Dětem škola poskytuje benefity: autobusová zastávka v blízkosti, besídky, výlety, sportovní den, zahraniční pobyt, spolupráce s firmami, exkurce do spolupracujících firem, mezinárodní spolupráce se školami, výuka v cizím jazyce, lyžařský kurz, školní dvůr, hřiště a knihovna.

V blízkosti školy je městská hromadná doprava, zajímavým zpestřením jsou pro žáky projektové dny, během kterých se naučí nové věci, střední škola pořádá exkurze, vyjíždí s studenty na školu v přírodě a studenti si mohou hrát na školní zahradě.

Gymnázium má tělocvičnu, kde děti sportují v hodinách tělocviku. Škola nabízí dětem sportovní vyžití. Ve škole je sportoviště, hřiště, posilovna a sportovní areál. Ve škole jsou specializované učebny, například učebna biologie, učebna chemie, učebna fyziky, učebna informatiky, jazyková učebna, učebna dějepisu, učebna zeměpisu, knihovna, učebna hudební výchovy a učebna výtvarné výchovy.

Ve volném čase mohou děti chodit na kroužky, které škola pořádá. Během školního roku probíhá sport, hudební výchova, literárně dramatický kroužek, tanečky, informatika, výuka jazyků, keramika, přírodovědný kroužek, technický kroužek, turistický kroužek, zdravotnický kroužek a rukodělný kroužek.

Ve škole funguje školní jídelna. Děti mohou navštívit připravné kurzy pro uchazeče. Internet je dětem přístupný v učebnách informatiky, na počítačích ve škole, na počítačích ve škole a přes WiFi. Adresa školy je Budějovická 680, Praha 4. Střední škola dává vzdělání s maturitou.

Hlavní město Praha je zřizovatelem této školy. Žáci jsou za své studijní výkony hodnoceni známkou. Školní telefonní číslo je +420 261 263 789.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Gymnázium
Gymnázium
Budějovická 680, Praha 4, Praha
Webové stránkyGymnázium
ŘeditelPaedDr. Zdeňka Bednářová
ZřizovatelHlavní město Praha
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce