Česko-anglické gymnázium

Česko-anglické gymnázium je škola s všeobecným zaměřením, je v širším centru města a nabízí denní studium. Výhody: bezbariérový přístup, stipendium, výlety, mezinárodní spolupráce se školami, výuka v cizím jazyce, lyžařský kurz, hřiště a knihovna. Škola podporuje děti ve sportování, k dispozici jim je sportoviště, hřiště, bazén a posilovna.

Česko-anglické gymnázium má ve své blízkosti zastávku městské hromadné dopravy, žáci absolvují se školou exkurze na různá místa, zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti a má zahradu. Česko-anglické gymnázium má tělocvičnu, kde studenti sportují v hodinách tělocviku.

Ve škole jsou specializované učebny, například učebna biologie, učebna chemie, učebna informatiky, knihovna, učebna hudební výchovy a učebna výtvarné výchovy. Ve volném čase mohou děti chodit na kroužky, které škola pořádá. Během školního roku probíhá sport, informatika, výuka jazyků, keramika, literárně dramatický kroužek a přírodovědný kroužek.

Přístup na internet je možný v učebnách informatiky, na počítačích ve škole a přes WiFi. Adresa školy je Třebízského 1010, České Budějovice. Střední vzdělání je zakončeno maturitní zkouškou a po jejím úspěšném absolvování dostane student maturitní vysvědčení.

Zřizovatelem soukromé školy je RNDr. Vojtěch Vyhnálek. Hodnocení žáků probíhá známkou. Vzdělání na této škole je placené, ale žáci mají možnost získat stipendium. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 380 425 133.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Česko-anglické gymnázium
Česko-anglické gymnázium
Třebízského 1010, České Budějovice, Jihočeský
Webové stránkyČesko-anglické gymnázium
ŘeditelRNDr. Danuše Lhotková
ZřizovatelRNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.; RNDr. Danuše Lhotková
Typ zřizovatelePrivátní sektor
Zprávy školní inspekce