Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno je odborná škola, je v širším centru města a poskytuje denní studium a večerní studium. Dětem škola poskytuje benefity: stipendium, besídky, výlety, sportovní den, spolupráce s firmami, mezinárodní spolupráce se školami, lyžařský kurz, plavání, bruslení, školní dvůr, hřiště, knihovna a herna.

Nedaleko školy je zastávka městské hromadné dopravy, zajímavým zpestřením jsou pro žáky projektové dny, během kterých se naučí nové věci, učitelé jezdí s studenty na exkurze a studenti si mohou hrát na školní zahradě. Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno má tělocvičnu, kde děti sportují v hodinách tělocviku.

Pro sportující děti je ve škole sportoviště, hřiště a sportovní areál. Specializované učebny jako například učebna biologie, učebna chemie, učebna fyziky, učebna informatiky, jazyková učebna, učebna dějepisu, učebna zeměpisu, knihovna, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy a učebna praktického vyučování.

V rámci mimoškolních aktivit je pro žáky k dispozici výuka jazyků, hudební výchova, keramika, tanečky, sport, informatika, přírodovědný kroužek a literárně dramatický kroužek. V zázemí školy je školní klub. Přístup na internet je možný na počítačích ve škole, přes WiFi a v učebnách informatiky.

Adresa školy je Lerchova 63, Brno. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitou. Tuto školu zřizuje Česká provincie kongregace sester sv.Cyrila a Metoděje. Ve škole se hodnotí známkou. Žáci mají možnost získat stipendium, pokud splní podmínky školy.

Pokud potřebujete zavolat do školy, volejte na telefonní číslo +420 543 423 751.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Lerchova 63, Brno, Jihomoravský
Webové stránkyCyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
ŘeditelMgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer
ZřizovatelČeská provincie kongregace sester sv.Cyrila a Metoděje
Typ zřizovateleCírkev
Zprávy školní inspekce