Střední zdravotnická škola a

Střední zdravotnická škola a je odborná škola, leží v širším centru města a poskytuje denní studium. Výhody: bezbariérový přístup, výlety, sportovní den, spolupráce s firmami, exkurce do spolupracujících firem, stáže ve spolupracujících firmách, mezinárodní spolupráce se školami, výuka v cizím jazyce, lyžařský kurz, školní dvůr a knihovna.

V blízkosti školy je městská hromadná doprava, zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti a střední škola pořádá exkurze. Studenti sportují během hodin tělocviku v tělocvičně. Škola nabízí dětem sportovní vyžití. Ve škole je sportoviště a posilovna.

Specializované učebny jako například učebna biologie, učebna chemie, učebna informatiky, jazyková učebna, knihovna a učebna praktického vyučování. V rámci mimoškolních aktivit je pro žáky k dispozici sport, keramika, hudební výchova a zdravotnický kroužek.

Ve škole funguje školní jídelna. Přístup na internet je možný v učebnách informatiky, na počítačích ve škole, na počítačích ve škole a přes WiFi. Adresa školy je Masarykova 2033, Havlíčkův Brod. Střední vzdělání je zakončeno maturitní zkouškou a po jejím úspěšném absolvování dostane student maturitní vysvědčení.

Kraj Vysočina je zřizovatelem této školy. Žáci jsou za své studijní výkony hodnoceni slovně a známkou. Pokud potřebujete zavolat do školy, volejte na telefonní číslo +420 569 421 656.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Střední zdravotnická škola a
Střední zdravotnická škola a
Masarykova 2033, Havlíčkův Brod, Vysočina
Webové stránkyStřední zdravotnická škola a
ŘeditelMgr. Naděžda Vrbatová
ZřizovatelKraj Vysočina
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce