Gymnázium

Gymnázium je škola s všeobecným zaměřením, leží v centru města a poskytuje denní studium. Výhody: vlaková zastávka v blízkosti, autobusová zastávka v blízkosti, besídky, výlety, sportovní den, spolupráce s firmami, exkurce do spolupracujících firem, mezinárodní spolupráce se školami, lyžařský kurz, plavání, bruslení, školní dvůr a hřiště.

Zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti a učitelé jezdí s studenty na exkurze. Gymnázium má tělocvičnu, kde studenti sportují v hodinách tělocviku. Škola nabízí dětem sportovní vyžití. Ve škole je hřiště, posilovna a sportoviště.

Specializované učebny jako například učebna biologie, učebna chemie, učebna fyziky, učebna informatiky, knihovna, učebna hudební výchovy a učebna výtvarné výchovy. Děti mohou navštěvovat kroužky jako je literárně dramatický kroužek, technický kroužek a sport.

Internet je dětem přístupný v učebnách informatiky a přes WiFi. Adresa školy je nám. Jana Marka Marků 113, Lanškroun. Střední vzdělání je zakončeno maturitní zkouškou a po jejím úspěšném absolvování dostane student maturitní vysvědčení. Pardubický kraj je zřizovatelem této školy.

Žáci jsou hodnoceni známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 465 321 070.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Gymnázium
Gymnázium
nám. Jana Marka Marků 113, Lanškroun, Pardubický
Webové stránkyGymnázium
ŘeditelRNDr. Věra Šverclová
ZřizovatelPardubický kraj
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce