Škola Kavčí hory - Mateřská škola

Škola Kavčí hory - Mateřská škola leží v klidné části města a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody: bezbariérový přístup, besídky, výlety, sportovní den, mezinárodní spolupráce se školami, lyžařský kurz, plavání, školní dvůr, hřiště a knihovna. Škola nabízí dětem sportovní vyžití. Ve škole je sportoviště, hřiště, posilovna a sportovní areál.

Škola Kavčí hory - Mateřská škola má ve své blízkosti zastávku městské hromadné dopravy, zajímavým zpestřením jsou pro žáky projektové dny, během kterých se naučí nové věci, žáci absolvují se školou exkurze na různá místa, žáci jezdí každoročně na školu v přírodě a má zahradu.

Škola Kavčí hory - Mateřská škola má tělocvičnu, kde děti sportují v hodinách tělocviku. Specializované učebny jako například učebna biologie, učebna chemie, učebna fyziky, učebna informatiky, jazyková učebna, knihovna, učebna hudební výchovy a učebna výtvarné výchovy.

Děti mohou navštěvovat kroužky jako je sport, informatika, výuka jazyků, keramika, hudební výchova, literárně dramatický kroužek, tanečky, rukodělný kroužek, přírodovědný kroužek a technický kroužek. V zázemí školy je družina a školní jídelna.

Dětem pomáhá a radí školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Přístup na internet je možný na počítačích ve škole a v učebnách informatiky. Adresa školy je K Sídlišti 840, Praha 4 - Podolí.

Městská část Praha 4 je zřizovatelem této školy. Žáci jsou za své studijní výkony hodnoceni známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 241 090 230.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Škola Kavčí hory - Mateřská škola
Škola Kavčí hory - Mateřská škola
K Sídlišti 840, Praha 4 - Podolí, Praha
ŘeditelMgr. Helena Pondělíčková
ZřizovatelMěstská část Praha 4
Typ zřizovateleObec
Zprávy školní inspekce