Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení leží v klidné části města a děti chodí na 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody: výlety, sportovní den, plavání, školní dvůr a hřiště. Škola podporuje děti ve sportování, k dispozici jim je hřiště. Ve škole jsou specializované učebny, například učebna informatiky, knihovna a učebna praktického vyučování.

Základní škola se nachází nedaleko stanice MHD, učitelé jezdí s dětmi na exkurze, žáci jezdí každoročně na školu v přírodě a zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti. V rámci mimoškolních aktivit je pro žáky k dispozici sport, informatika, výuka jazyků, keramika, hudební výchova, literárně dramatický kroužek a tanečky.

Ve škole funguje družina, školní klub a školní jídelna. Na škole je pro děti logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Škola poskytuje přístup na internet v učebnách informatiky, na počítačích ve škole a přes WiFi.

Adresa školy je Jana Masaryka 25, Praha 2. Zřizovatelem soukromé školy je Pavla Jandová. Žáci jsou za své studijní výkony hodnoceni slovně a známkou. Škole se hradí poplatek za studium. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 222 512 391.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení
Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení
Jana Masaryka 25, Praha 2, Praha
Webové stránkySoukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení
ŘeditelMgr. Alice Běhounková
ZřizovatelPavla Jandová
Typ zřizovatelePrivátní sektor
Zprávy školní inspekce