Základní škola Lužiny

Základní škola Lužiny je škola pro postižené, leží na periferii a děti chodí na 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody, které škola poskytuje žákům: bezbariérový přístup, besídky, výlety, sportovní den, mezinárodní spolupráce se školami, plavání, lyžařský kurz a herna. Součástí školy je i sportovní areál, sportoviště a hřiště.

V blízkosti školy je městská hromadná doprava, zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti, základní škola pořádá exkurze, vyjíždí s dětmi na školu v přírodě a součástí školy je zahrada. Děti sportují během hodin tělocviku v tělocvičně.

Ve škole jsou specializované učebny, například učebna informatiky, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy, učebna praktického vyučování a knihovna. V rámci mimoškolních aktivit je pro žáky k dispozici keramika, hudební výchova, turistický kroužek, literárně dramatický kroužek, tanečky a sport.

V zázemí školy je družina. Dětem pomáhá a radí logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Škola poskytuje přístup na internet přes WiFi, v učebnách informatiky a na počítačích ve škole.

Adresa školy je Trávníčkova 1743, Praha 5 - Stodůlky. Hlavní město Praha je zřizovatelem této školy. Žáci jsou za své studijní výkony hodnoceni slovně a známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 235 522 159.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola Lužiny
Základní škola Lužiny
Trávníčkova 1743, Praha 5 - Stodůlky, Praha
Webové stránkyZákladní škola Lužiny
ŘeditelPaedDr. Věra Kozohorská
ZřizovatelHlavní město Praha
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce