Základní škola

Základní škola je speciální škola, leží v širším centru města a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Dětem škola poskytuje benefity: besídky, výlety, sportovní den, lyžařský kurz, plavání, bruslení, hřiště, herna a knihovna. Součástí školy je i sportoviště, hřiště a posilovna. Specializované učebny jako například učebna informatiky, knihovna, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy a učebna praktického vyučování.

Nedaleko školy je zastávka městské hromadné dopravy, zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti a žáci absolvují se školou exkurze na různá místa. Součástí školy je i tělocvična pro výuku tělocviku. Děti mohou navštěvovat kroužky jako je sport, informatika, výuka jazyků, keramika, hudební výchova, tanečky, turistický kroužek a rukodělný kroužek.

Ve škole funguje družina a školní jídelna. Na škole je pro děti logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce a školní psycholog. Internet je dětem přístupný v učebnách informatiky. Adresa školy je Vinohradská 54, Praha 2.

Hlavní město Praha je zřizovatelem této školy. Hodnocení žáků probíhá slovně a známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 224 254 257.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola
Základní škola
Vinohradská 54, Praha 2, Praha
Webové stránkyZákladní škola
ŘeditelPaedDr. Stanislav Drbout
ZřizovatelHlavní město Praha
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce