Základní škola pro sluchově postižené

Základní škola pro sluchově postižené je škola pro sluchově postižené, leží v širším centru města a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Dětem škola poskytuje benefity: bezbariérový přístup, besídky, výlety, sportovní den, mezinárodní spolupráce se školami, lyžařský kurz, plavání, bruslení, školní dvůr, hřiště, herna a knihovna.

Základní škola pro sluchově postižené má ve své blízkosti zastávku městské hromadné dopravy, zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti, učitelé jezdí s dětmi na exkurze, vyjíždí s dětmi na školu v přírodě a má zahradu.

Součástí školy je i tělocvična pro výuku tělocviku. Součástí školy je i sportoviště, hřiště a sportovní areál. Ve škole jsou specializované učebny, například učebna informatiky, učebna hudební výchovy, knihovna, učebna výtvarné výchovy, učebna praktického vyučování, učebna dějepisu a učebna zeměpisu.

Děti mohou navštěvovat kroužky jako je sport, informatika, výuka jazyků, literárně dramatický kroužek, tanečky, turistický kroužek, zdravotnický kroužek, keramika, hudební výchova a přírodovědný kroužek. V zázemí školy je družina, školní klub a školní jídelna.

Dětem pomáhá a radí logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Škola poskytuje přístup na internet na počítačích ve škole a přes WiFi. Adresa školy je Výmolova 169, Praha 5. Hlavní město Praha je zřizovatelem této školy.

Ve škole se hodnotí slovně a známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 251 554 763.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola pro sluchově postižené
Základní škola pro sluchově postižené
Výmolova 169, Praha 5, Praha
Webové stránkyZákladní škola pro sluchově postižené
ŘeditelMgr. Věra Pavličková
ZřizovatelHlavní město Praha
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce