Základní škola pro zrakově postižené

Základní škola pro zrakově postižené je škola pro postižené, leží v centru města a děti chodí na 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody: bezbariérový přístup, autobusová zastávka v blízkosti, sportovní den, výlety, besídky, mezinárodní spolupráce se školami, lyžařský kurz, plavání, knihovna, hřiště a herna. Součástí školy je i hřiště, posilovna a sportoviště.

Základní škola se nachází nedaleko stanice MHD, vyjíždí s dětmi na školu v přírodě a zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti. Základní škola pro zrakově postižené má tělocvičnu, kde děti sportují v hodinách tělocviku.

Ve škole jsou specializované učebny, například knihovna, učebna chemie, učebna praktického vyučování, učebna informatiky, učebna výtvarné výchovy a učebna hudební výchovy. Ve volném čase mohou děti chodit na kroužky, které škola pořádá. Během školního roku probíhá sport, informatika, výuka jazyků, keramika, hudební výchova a zdravotnický kroužek.

V zázemí školy je družina, školní klub a školní jídelna. Na škole je pro děti školní psycholog, logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Škola poskytuje přístup na internet v učebnách informatiky a přes WiFi.

Adresa školy je nám. Míru 19, Praha 2. Hlavní město Praha je zřizovatelem této školy. Žáci jsou za své studijní výkony hodnoceni slovně a známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 222 515 134.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola pro zrakově postižené
Základní škola pro zrakově postižené
nám. Míru 19, Praha 2, Praha
Webové stránkyZákladní škola pro zrakově postižené
ŘeditelPhDr. Martina Malotová
ZřizovatelHlavní město Praha
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce