Základní škola Škola Jaroslava Ježka, pro zrakově postižené

Základní škola Škola Jaroslava Ježka, pro zrakově postižené je v centru města a děti chodí na 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody, které škola poskytuje žákům: bezbariérový přístup, besídky, výlety, sportovní den, lyžařský kurz, plavání, školní dvůr, herna a knihovna. Škola nabízí dětem sportovní vyžití. Ve škole je sportoviště a hřiště.

Základní škola Škola Jaroslava Ježka, pro zrakově postižené má ve své blízkosti zastávku městské hromadné dopravy, zajímavým zpestřením jsou pro žáky projektové dny, během kterých se naučí nové věci, učitelé jezdí s dětmi na exkurze, pořádá pro děti školu v přírodě a děti si mohou hrát na školní zahradě.

Součástí školy je i tělocvična pro výuku tělocviku. Ve škole jsou specializované učebny, například učebna chemie, učebna fyziky, učebna informatiky, knihovna, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy a učebna praktického vyučování. V rámci mimoškolních aktivit je pro žáky k dispozici literárně dramatický kroužek, sport, informatika, keramika, hudební výchova a turistický kroužek.

V zázemí školy je družina, školní klub a školní jídelna. Dětem pomáhá a radí logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Internet je dětem přístupný v učebnách informatiky, přes WiFi, na počítačích ve škole a na počítačích ve škole.

Adresa školy je Loretánská 19 a 17, Praha 1. Zřizovatelem těto školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Hodnocení žáků probíhá slovně a známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 220 515 264.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola Škola Jaroslava Ježka, pro zrakově postižené
Základní škola Škola Jaroslava Ježka, pro zrakově postižené
Loretánská 19 a 17, Praha 1, Praha
Webové stránkyZákladní škola Škola Jaroslava Ježka, pro zrakově postižené
ŘeditelMgr. Jan Hájek
ZřizovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovateleStátní správa (MŠMT)
Zprávy školní inspekce