Základní škola Bernarda Bolzana

Základní škola Bernarda Bolzana je jazyková škola, je v rušné části města a děti chodí na 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody: bezbariérový přístup, vlaková zastávka v blízkosti, autobusová zastávka v blízkosti, výlety, sportovní den, lyžařský kurz, mezinárodní spolupráce se školami, výuka v cizím jazyce, plavání, bruslení, hřiště, herna a knihovna.

V blízkosti školy je městská hromadná doprava, zajímavým zpestřením jsou pro žáky projektové dny, během kterých se naučí nové věci a učitelé jezdí s dětmi na exkurze. Děti sportují během hodin tělocviku v tělocvičně. Škola nabízí dětem sportovní vyžití. Ve škole je sportoviště.

Specializované učebny jako například knihovna, učebna biologie, učebna chemie, učebna fyziky, učebna informatiky, jazyková učebna, učebna zeměpisu, učebna výtvarné výchovy a učebna praktického vyučování. Děti mohou navštěvovat kroužky jako je sport, tanečky, výuka jazyků, rukodělný kroužek, přírodovědný kroužek, keramika, hudební výchova, turistický kroužek, zdravotnický kroužek a informatika.

Ve škole funguje družina, školní klub a školní jídelna. Dětem pomáhá a radí školní metodik prevence, výchovný poradce a speciální pedagog. Přístup na internet je možný v učebnách informatiky a přes WiFi. Adresa školy je Školní náměstí 199, Tábor 1.

Zřizovatelem soukromé školy je Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana. Žáci jsou za své studijní výkony hodnoceni známkou. Vzdělání na této škole je placené. Pokud potřebujete zavolat do školy, volejte na telefonní číslo +420 381 200 251.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola Bernarda Bolzana
Základní škola Bernarda Bolzana
Školní náměstí 199, Tábor 1, Jihočeský
ŘeditelMgr. Zdeněk Trska
ZřizovatelNadační fond Základní škola Bernarda Bolzana
Typ zřizovatelePrivátní sektor
Zprávy školní inspekce