Základní škola při centru ARPIDA

Základní škola při centru ARPIDA je v klidné části města a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody, které škola poskytuje žákům: bezbariérový přístup, besídky, výlety, sportovní den, školní dvůr, hřiště a herna. Škola nabízí dětem sportovní vyžití. Ve škole je sportoviště. Specializované učebny jako například učebna informatiky, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy a učebna praktického vyučování.

Základní škola se nachází nedaleko stanice MHD, zajímavým zpestřením jsou pro žáky projektové dny, během kterých se naučí nové věci, učitelé jezdí s dětmi na exkurze, žáci jezdí každoročně na školu v přírodě a děti si mohou hrát na školní zahradě. V rámci mimoškolních aktivit je pro žáky k dispozici informatika, keramika, tanečky, technický kroužek, sport, výuka jazyků, hudební výchova, turistický kroužek, rukodělný kroužek a zdravotnický kroužek. Ve škole funguje družina a školní jídelna. Na škole je pro děti asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped, školní psycholog, speciální pedagog a školní metodik prevence. Přístup na internet je možný přes WiFi a v učebnách informatiky. Adresa školy je U Hvízdala 9, České Budějovice. Zřizovatelem soukromé školy je ARPIDA. Žáci jsou za své studijní výkony hodnoceni slovně a známkou. Vzdělání na této škole je placené. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 385 777 011.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola při centru ARPIDA
Základní škola při centru ARPIDA
U Hvízdala 9, České Budějovice, Jihočeský
ŘeditelMgr. Ing. Marek Wohlgemuth
ZřizovatelARPIDA, společnost pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením
Typ zřizovatelePrivátní sektor
Zprávy školní inspekce