I. Německé zemské gymnasium

I. Německé zemské gymnasium je jazyková škola, leží v centru města a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody, které škola poskytuje žákům: besídky, výlety, lyžařský kurz, bruslení, plavání a školní dvůr. Škola nabízí dětem sportovní vyžití. Ve škole je sportoviště, bazén a ledová plocha. Specializované učebny jako například učebna informatiky, učebna biologie a učebna chemie.

Nedaleko školy je zastávka městské hromadné dopravy, zajímavým zpestřením jsou pro žáky projektové dny, během kterých se naučí nové věci, základní škola pořádá exkurze a vyjíždí s dětmi na školu v přírodě. V rámci mimoškolních aktivit je pro žáky k dispozici sport, informatika, keramika, výuka jazyků, hudební výchova, literárně dramatický kroužek, tanečky, přírodovědný kroužek, rukodělný kroužek a zdravotnický kroužek.

Ve škole funguje družina a školní klub. Na škole je pro děti výchovný poradce, asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog a školní metodik prevence. Škola poskytuje přístup na internet v učebnách informatiky a přes WiFi. Adresa školy je Mendlovo nám. 1/3,4, Brno.

Zřizovatelem školy je soukromá společnost. Žáci jsou hodnoceni známkou. Vzdělání na této škole je placené. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 541 214 465.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

I. Německé zemské gymnasium
I. Německé zemské gymnasium
Mendlovo nám. 1/3,4, Brno, Jihomoravský
Webové stránkyI. Německé zemské gymnasium
ŘeditelMgr. Vladimíra Dolenská
Typ zřizovatelePrivátní sektor
Zprávy školní inspekce