Dětský domov se školou

Dětský domov se školou leží v širším centru města a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Dětem škola poskytuje benefity: bezbariérový přístup, besídky, výlety, sportovní den, lyžařský kurz a hřiště. Škola podporuje děti ve sportování, k dispozici jim je hřiště a posilovna. Ve škole jsou specializované učebny, například učebna informatiky a učebna praktického vyučování.

Dětský domov se školou má ve své blízkosti zastávku městské hromadné dopravy, zajímavým zpestřením jsou pro žáky projektové dny, během kterých se naučí nové věci, žáci absolvují se školou exkurze na různá místa a má zahradu. Děti mohou navštěvovat kroužky jako je tanečky, keramika, hudební výchova, literárně dramatický kroužek, turistický kroužek, rukodělný kroužek a sport.

V zázemí školy je školní jídelna. Dětem pomáhá a radí speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga a školní psycholog. Internet je dětem přístupný v učebnách informatiky. Adresa školy je Sokolovská 30, Jihlava.

Zřizovatelem těto školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Hodnocení žáků probíhá známkou. Pokud potřebujete zavolat do školy, volejte na telefonní číslo +420 567 303 242.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Dětský domov se školou
Dětský domov se školou
Sokolovská 30, Jihlava, Vysočina
Webové stránkyDětský domov se školou
ŘeditelMgr. Radek Vovsík
ZřizovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovateleStátní správa (MŠMT)
Zprávy školní inspekce