Základní škola Chotěboř

Základní škola Chotěboř je v klidné části města a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody, které škola poskytuje žákům: bezbariérový přístup, výlety, sportovní den, mezinárodní spolupráce se školami, bruslení a plavání. Součástí školy je i hřiště a sportoviště. Ve škole jsou specializované učebny, například učebna chemie, učebna informatiky, knihovna, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy a učebna praktického vyučování.

Zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti, učitelé jezdí s dětmi na exkurze a součástí školy je zahrada. Děti sportují během hodin tělocviku v tělocvičně. Děti mohou navštěvovat kroužky jako je sport, informatika, keramika, hudební výchova, tanečky a rukodělný kroužek.

V zázemí školy je družina a školní jídelna. Na škole je pro děti speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce a školní psycholog. Škola poskytuje přístup na internet přes WiFi a na počítačích ve škole. Adresa školy je Hradební 529, Chotěboř.

Kraj Vysočina je zřizovatelem této školy. Žáci jsou hodnoceni slovně a známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 569 624 502.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola Chotěboř
Základní škola Chotěboř
Hradební 529, Chotěboř, Vysočina
Webové stránkyZákladní škola Chotěboř
ŘeditelMgr. Drahomíra Danielková
ZřizovatelKraj Vysočina
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce