Základní škola

Základní škola je škola pro postižené, je na periferii a děti chodí na 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody: bezbariérový přístup, vlaková zastávka v blízkosti, autobusová zastávka v blízkosti, výlety, mezinárodní spolupráce se školami a hřiště. Pro sportující děti je ve škole hřiště a sportoviště. Ve škole jsou specializované učebny, například učebna informatiky a učebna praktického vyučování.

Zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti, základní škola pořádá exkurze a má zahradu. Základní škola má tělocvičnu, kde děti sportují v hodinách tělocviku. Ve volném čase mohou děti chodit na kroužky, které škola pořádá. Během školního roku probíhá keramika, rukodělný kroužek a sport.

V zázemí školy je družina a školní jídelna. Na škole je pro děti logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Internet je dětem přístupný v učebnách informatiky a přes WiFi. Adresa školy je Kladská 164, Broumov. Královéhradecký kraj je zřizovatelem této školy.

Žáci jsou za své studijní výkony hodnoceni slovně a známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 491 522 194.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola
Základní škola
Kladská 164, Broumov, Královéhradecký
ŘeditelMgr. Eva Bilíková
ZřizovatelKrálovéhradecký kraj
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce