Základní škola Daneta

Základní škola Daneta je speciální škola, leží v centru města a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Dětem škola poskytuje benefity: bezbariérový přístup, vlaková zastávka v blízkosti, autobusová zastávka v blízkosti, besídky, výlety, sportovní den, lyžařský kurz, plavání, herna a hřiště. Škola podporuje děti ve sportování, k dispozici jim je hřiště.

Nedaleko školy je zastávka městské hromadné dopravy, základní škola pořádá exkurze, vyjíždí s dětmi na školu v přírodě, zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti a děti si mohou hrát na školní zahradě. Děti sportují během hodin tělocviku v tělocvičně.

Ve škole jsou specializované učebny, například učebna informatiky a učebna praktického vyučování. Děti mohou navštěvovat kroužky jako je informatika, hudební výchova, literárně dramatický kroužek, tanečky, chovatelský kroužek, sport, keramika, přírodovědný kroužek, technický kroužek, rukodělný kroužek, výuka jazyků a turistický kroužek.

Ve škole funguje družina, školní klub a školní jídelna. Na škole je pro děti logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Škola poskytuje přístup na internet v učebnách informatiky, na počítačích ve škole, na počítačích ve škole a přes WiFi.

Adresa školy je Nerudova 1180, Hradec Králové. Zřizovatelem soukromé školy je Věra Kosinová. Žáci jsou hodnoceni slovně a známkou. Rodiče dětí platí školné. Pokud potřebujete zavolat do školy, volejte na telefonní číslo +420 495 535 955.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola Daneta
Základní škola Daneta
Nerudova 1180, Hradec Králové, Královéhradecký
Webové stránkyZákladní škola Daneta
ŘeditelMgr. Monika Bourová
ZřizovatelVěra Kosinová
Typ zřizovatelePrivátní sektor
Zprávy školní inspekce