Základní škola

Základní škola leží na periferii a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody, které škola poskytuje žákům: bezbariérový přístup, besídky, sportovní den, výlety, mezinárodní spolupráce se školami, plavání, bruslení, lyžařský kurz, hřiště, herna a knihovna. Škola nabízí dětem sportovní vyžití. Ve škole je sportoviště.

Základní škola má ve své blízkosti zastávku městské hromadné dopravy, žáci jezdí každoročně na školu v přírodě, zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti, žáci absolvují se školou exkurze na různá místa a má zahradu.

Ve škole jsou specializované učebny, například učebna hudební výchovy, učebna biologie, učebna chemie, učebna fyziky, učebna informatiky, jazyková učebna, knihovna, učebna výtvarné výchovy a učebna praktického vyučování. Děti mohou navštěvovat kroužky jako je sport, informatika, výuka jazyků, keramika, hudební výchova, literárně dramatický kroužek, přírodovědný kroužek, technický kroužek a rukodělný kroužek.

V zázemí školy je družina a školní jídelna. Na škole je pro děti logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Přístup na internet je možný v učebnách informatiky, na počítačích ve škole, přes WiFi a na počítačích ve škole.

Adresa školy je Štefánikova 549, Hradec Králové. Královéhradecký kraj je zřizovatelem této školy. Hodnocení žáků probíhá slovně a známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 495 272 398.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola
Základní škola
Štefánikova 549, Hradec Králové, Královéhradecký
Webové stránkyZákladní škola
ŘeditelMgr., Bc. Iva Rindová
ZřizovatelKrálovéhradecký kraj
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce