Základní škola Speciální

Základní škola Speciální leží v centru města a děti chodí na 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody: bezbariérový přístup, besídky, výlety, sportovní den, plavání, herna, knihovna, školní dvůr a hřiště. Škola nabízí dětem sportovní vyžití. Ve škole je sportoviště, hřiště, posilovna a sportovní areál. Ve škole jsou specializované učebny, například učebna chemie, učebna fyziky, učebna informatiky, knihovna, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy a učebna praktického vyučování.

V blízkosti školy je městská hromadná doprava, zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti a žáci absolvují se školou exkurze na různá místa. Základní škola Speciální má tělocvičnu, kde děti sportují v hodinách tělocviku.

Ve volném čase mohou děti chodit na kroužky, které škola pořádá. Během školního roku probíhá sport, keramika, hudební výchova, literárně dramatický kroužek, přírodovědný kroužek, technický kroužek, turistický kroužek a zdravotnický kroužek. Ve škole funguje družina a školní jídelna.

Dětem pomáhá a radí výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog a logoped. Internet je dětem přístupný v učebnách informatiky, na počítačích ve škole a přes WiFi. Adresa školy je Hradecká 1231, Hradec Králové.

Královéhradecký kraj je zřizovatelem této školy. Žáci jsou za své studijní výkony hodnoceni slovně a známkou. Školní telefonní číslo je +420 495 514 814.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola Speciální
Základní škola Speciální
Hradecká 1231, Hradec Králové, Královéhradecký
Webové stránkyZákladní škola Speciální
ŘeditelPaedDr. Pavel Svoboda
ZřizovatelKrálovéhradecký kraj
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce