Základní škola speciální

Základní škola speciální je škola pro postižené, je v širším centru města a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody, které škola poskytuje žákům: bezbariérový přístup, besídky, výlety, sportovní den, plavání, školní dvůr, hřiště a herna. Škola podporuje děti ve sportování, k dispozici jim je sportoviště a hřiště.

Základní škola se nachází nedaleko stanice MHD, zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti, vyjíždí s dětmi na školu v přírodě a součástí školy je zahrada. Součástí školy je i tělocvična pro výuku tělocviku. Specializované učebny jako například učebna praktického vyučování, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy a učebna informatiky.

Ve volném čase mohou děti chodit na kroužky, které škola pořádá. Během školního roku probíhá sport, keramika, hudební výchova, tanečky a rukodělný kroužek. Ve škole funguje družina a školní jídelna. Dětem pomáhá a radí logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce.

Přístup na internet je možný na počítačích ve škole a přes WiFi. Adresa školy je Těšínská 98, Ostrava - Slezská Ostrava. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem této školy. Hodnocení žáků probíhá slovně a známkou. Školní telefonní číslo je +420 596 238 035.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola speciální
Základní škola speciální
Těšínská 98, Ostrava - Slezská Ostrava, Moravskoslezský
ŘeditelMgr. Josef Hartoš
ZřizovatelMoravskoslezský kraj
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce