Základní škola Sluníčko

Základní škola Sluníčko je jazyková škola, je v centru města a děti chodí na 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody: bezbariérový přístup, vlaková zastávka v blízkosti, autobusová zastávka v blízkosti, besídky, výlety, sportovní den, zahraniční pobyt, mezinárodní spolupráce se školami, výuka v cizím jazyce, lyžařský kurz, plavání, bruslení, školní dvůr, hřiště, herna a centrum pro volný čas.

Základní škola se nachází nedaleko stanice MHD, zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti, učitelé jezdí s dětmi na exkurze, žáci jezdí každoročně na školu v přírodě a součástí školy je zahrada. Základní škola Sluníčko má tělocvičnu, kde děti sportují v hodinách tělocviku.

Pro sportující děti je ve škole sportoviště a hřiště. Ve škole jsou specializované učebny, například učebna chemie, učebna fyziky, učebna informatiky, jazyková učebna a knihovna. Ve volném čase mohou děti chodit na kroužky, které škola pořádá. Během školního roku probíhá výuka jazyků, keramika, hudební výchova, tanečky, přírodovědný kroužek, turistický kroužek, zdravotnický kroužek, sport a informatika.

V zázemí školy je družina a školní jídelna. Na škole je pro děti speciální pedagog, školní metodik prevence a výchovný poradce. Internet je dětem přístupný v učebnách informatiky, na počítačích ve škole, na počítačích ve škole a přes WiFi. Adresa školy je Loučská 237, Lipník nad Bečvou.

Zřizovatelem soukromé školy je Bc. Věra Pospíšilová. Ve škole se hodnotí slovně a známkou. Škole se hradí poplatek za studium. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 581 772 171.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola Sluníčko
Základní škola Sluníčko
Loučská 237, Lipník nad Bečvou, Olomoucký
Webové stránkyZákladní škola Sluníčko
ŘeditelBc. Věra Pospíšilová
ZřizovatelBc. Věra Pospíšilová
Typ zřizovatelePrivátní sektor
Zprávy školní inspekce