Speciální základní škola Bystré

Speciální základní škola Bystré je speciální škola, je v klidné části města a děti chodí na 1. stupeň a 2. stupeň. Dětem škola poskytuje benefity: bezbariérový přístup, vlaková zastávka v blízkosti, autobusová zastávka v blízkosti, výlety, besídky, sportovní den a herna. Specializované učebny jako například učebna praktického vyučování a učebna informatiky.

V blízkosti školy je městská hromadná doprava, zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti, žáci absolvují se školou exkurze na různá místa a součástí školy je zahrada. Součástí školy je i tělocvična pro výuku tělocviku.

Děti mohou navštěvovat kroužky jako je výuka jazyků, literárně dramatický kroužek a tanečky. Ve škole funguje družina. Na škole je pro děti speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Internet je dětem přístupný v učebnách informatiky, na počítačích ve škole a přes WiFi.

Adresa školy je Zámecká 1, Bystré. Pardubický kraj je zřizovatelem této školy. Žáci jsou hodnoceni slovně a známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 461 741 491.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Speciální základní škola Bystré
Speciální základní škola Bystré
Zámecká 1, Bystré, Pardubický
Webové stránkySpeciální základní škola Bystré
ŘeditelMgr. Dita Bomberová
ZřizovatelPardubický kraj
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce