Základní škola Speciální Ústí nad Orlicí

Základní škola Speciální Ústí nad Orlicí je speciální škola, leží na periferii a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody: bezbariérový přístup, vlaková zastávka v blízkosti, autobusová zastávka v blízkosti, besídky, výlety, sportovní den, mezinárodní spolupráce se školami, lyžařský kurz, plavání, bruslení, hřiště, herna a knihovna.

Zajímavým zpestřením jsou pro žáky projektové dny, během kterých se naučí nové věci, žáci absolvují se školou exkurze na různá místa, žáci jezdí každoročně na školu v přírodě a základní škola Speciální Ústí nad Orlicí má zahradu. Základní škola Speciální Ústí nad Orlicí má tělocvičnu, kde děti sportují v hodinách tělocviku.

Pro sportující děti je ve škole sportoviště, hřiště a sportovní areál. Ve škole jsou specializované učebny, například učebna informatiky, knihovna, učebna hudební výchovy a učebna praktického vyučování. Ve volném čase mohou děti chodit na kroužky, které škola pořádá. Během školního roku probíhá sport, informatika, keramika, hudební výchova, literárně dramatický kroužek, tanečky, přírodovědný kroužek a turistický kroužek.

Ve škole funguje družina a školní jídelna. Dětem pomáhá a radí logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Internet je dětem přístupný na počítačích ve škole. Adresa školy je Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí.

Pardubický kraj je zřizovatelem této školy. Hodnocení žáků probíhá slovně a známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 465 523 497.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola Speciální Ústí nad Orlicí
Základní škola Speciální Ústí nad Orlicí
Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí, Pardubický
ŘeditelMgr. Stáňa Doležalová
ZřizovatelPardubický kraj
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce