Masarykova základní škola Kdyně

Masarykova základní škola Kdyně je v centru města a děti chodí na 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody, které škola poskytuje žákům: bezbariérový přístup, vlaková zastávka v blízkosti, autobusová zastávka v blízkosti, výlety, mezinárodní spolupráce se školami, lyžařský kurz, plavání, školní dvůr a hřiště. Škola nabízí dětem sportovní vyžití. Ve škole je sportoviště a hřiště.

Zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti, učitelé jezdí s dětmi na exkurze a masarykova základní škola Kdyně má zahradu. Masarykova základní škola Kdyně má tělocvičnu, kde děti sportují v hodinách tělocviku.

Specializované učebny jako například učebna informatiky, učebna chemie a učebna praktického vyučování. Děti mohou navštěvovat kroužky jako je sport, výuka jazyků, keramika, tanečky, přírodovědný kroužek a zdravotnický kroužek. V zázemí školy je družina a školní jídelna.

Dětem pomáhá a radí školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce a školní psycholog. Přístup na internet je možný v učebnách informatiky, na počítačích ve škole a přes WiFi. Adresa školy je Komenského 134, Kdyně. Město Kdyně je zřizovatelem této školy.

Žáci jsou hodnoceni slovně a známkou. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 379 731 201.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Masarykova základní škola Kdyně
Masarykova základní škola Kdyně
Komenského 134, Kdyně, Plzeňský
Webové stránkyMasarykova základní škola Kdyně
ŘeditelMgr. et Bc. Pavel Kopta
ZřizovatelMěsto Kdyně
Typ zřizovateleObec
Zprávy školní inspekce