Základní škola Lysá nad Labem

Základní škola Lysá nad Labem je speciální základní škola, je v širším centru města a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Dětem škola poskytuje benefity: vlaková zastávka v blízkosti, autobusová zastávka v blízkosti, besídky, výlety, sportovní den, lyžařský kurz, hřiště a přípravná třída. Pro sportující děti je ve škole sportoviště, hřiště a sportovní areál.

Základní škola se nachází nedaleko stanice MHD, zajímavým zpestřením jsou pro žáky projektové dny, během kterých se naučí nové věci, učitelé jezdí s dětmi na exkurze a základní škola Lysá nad Labem pořádá pro děti školu v přírodě. Základní škola Lysá nad Labem má tělocvičnu, kde děti sportují v hodinách tělocviku.

Ve škole jsou specializované učebny, například učebna praktického vyučování. Ve volném čase mohou děti chodit na kroužky, které škola pořádá. Během školního roku probíhá sport, informatika, keramika, hudební výchova, turistický kroužek, rukodělný kroužek a přírodovědný kroužek.

Ve škole funguje družina. Dětem pomáhá a radí logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Internet je dětem přístupný v učebnách informatiky, na počítačích ve škole a přes WiFi. Adresa školy je Komenského 1534, Lysá nad Labem.

Středočeský kraj je zřizovatelem této školy. Žáci jsou hodnoceni slovně a známkou. Školní telefonní číslo je +420 325 551 075.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola Lysá nad Labem
Základní škola Lysá nad Labem
Komenského 1534, Lysá nad Labem, Středočeský
ŘeditelMgr. Petr Tomek
ZřizovatelStředočeský kraj
Typ zřizovateleKraj
Zprávy školní inspekce