Základní škola LINGUA UNIVERSAL soukromá

Základní škola LINGUA UNIVERSAL soukromá je jazyková škola, je v centru města a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody: vlaková zastávka v blízkosti, výlety, besídky, mezinárodní spolupráce se školami, lyžařský kurz, bruslení, plavání, školní dvůr a knihovna. Pro sportující děti je ve škole sportoviště.

Nedaleko školy je zastávka městské hromadné dopravy, učitelé jezdí s dětmi na exkurze, žáci jezdí každoročně na školu v přírodě a zajímavé jsou pro žáky projektové dny, během kterých získají nové vědomosti. Součástí školy je i tělocvična pro výuku tělocviku.

Ve škole jsou specializované učebny, například učebna informatiky, učebna biologie, učebna chemie, učebna fyziky, učebna zeměpisu, učebna dějepisu a učebna hudební výchovy. Děti mohou navštěvovat kroužky jako je sport, informatika, výuka jazyků, keramika, hudební výchova, turistický kroužek a rukodělný kroužek.

V zázemí školy je družina, školní klub a školní jídelna. Na škole je pro děti speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence a výchovný poradce. Internet je dětem přístupný v učebnách informatiky a na počítačích ve škole. Adresa školy je Sovova 480/2, Předměstí, Litoměřice.

Zřizovatelem soukromé školy je Mgr. Blanka Ježková. Žáci jsou za své studijní výkony hodnoceni slovně a známkou. Škole se hradí poplatek za studium. Do školy se dovoláte na telefonním čísle +420 416 733 690.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola LINGUA UNIVERSAL soukromá
Základní škola LINGUA UNIVERSAL soukromá
Sovova 480/2, Předměstí, Litoměřice, Ústecký
ŘeditelIng. Blanka Fránová Ježková
ZřizovatelMgr. Blanka Ježková
Typ zřizovatelePrivátní sektor
Zprávy školní inspekce