Základní škola speciální Litvínov

Základní škola speciální Litvínov je speciální škola, leží v širším centru města a na škole je 1. stupeň a 2. stupeň. Výhody: bezbariérový přístup, vlaková zastávka v blízkosti, autobusová zastávka v blízkosti, besídky, výlety, sportovní den, plavání, knihovna, hřiště a školní dvůr. Škola nabízí dětem sportovní vyžití. Ve škole je sportoviště a hřiště.

Základní škola speciální Litvínov má ve své blízkosti zastávku městské hromadné dopravy, zajímavým zpestřením jsou pro žáky projektové dny, během kterých se naučí nové věci, žáci absolvují se školou exkurze na různá místa a má zahradu. Základní škola speciální Litvínov má tělocvičnu, kde děti sportují v hodinách tělocviku.

Specializované učebny jako například učebna informatiky, knihovna, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy a učebna praktického vyučování. V rámci mimoškolních aktivit je pro žáky k dispozici sport, informatika, keramika a rukodělný kroužek.

Ve škole funguje družina, školní klub a školní jídelna. Na škole je pro děti speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga a výchovný poradce. Internet je dětem přístupný v učebnách informatiky, na počítačích ve škole a přes WiFi.

Adresa školy je Šafaříkova 991, Litvínov. Město Litvínov je zřizovatelem této školy. Hodnocení žáků probíhá slovně a známkou. Pokud potřebujete zavolat do školy, volejte na telefonní číslo +420 476 111 689.

Nenašli jste, co jste hledali? Můžete přejít na seznam všech škol, mateřských škol, základních škol nebo středních škol.

Základní škola speciální Litvínov
Základní škola speciální Litvínov
Šafaříkova 991, Litvínov, Ústecký
ŘeditelMgr. Eva Sekyrková
ZřizovatelMěsto Litvínov
Typ zřizovateleObec
Zprávy školní inspekce